Casa de Vida (en egipci: Per Anj) era el nom donat a la institució existent en el Antic Egipte dedicada a l’ensenyament en el seu nivell més avançat, funcionant igualment com biblioteca, Fitxer i taller de còpia de manuscrits. Les Cases de Vida eren accessibles només als escribes i als sacerdots.

Els escribes que treballaven a les Cases de Vida prenien títols com a “Servidors de Ra” o “Seguidors de Ra”, el déu solar egipci, aquell que donava la vida; així, el títol estava associat a la idea que els escribes serien ells mateixos transmissors de vida. Les Cases de Vida es trobaven també associades a Osiris, déu del renaixement. Es creia que l’acte de copiar textos ajudaria al déu a renéixer tots els anys en el seu festival.

La Casa Jeneret era una dependència de la casa de la reina, on s’educaven les dames de la cort en molts aspectes, però sobretot s’instruïen en música i dansa, aprenent a tocar l’arpa, el llaüt, o la flauta. Les seves danses rituals i melodies apaivagaven a les divinitats i l’ambient d’harmonia alegrava tothom.
Una important activitat que es realitzaven a les escoles de la Casa Jeneret era la confecció de vestits, i elaboració d’útils de bellesa i condícia, doncs disposaven de tallers de terrisseria, teixits, i fusteria.
La jerarquia depenia de la Gran Esposa Reial, i tenia al seu càrrec als funcionaris que treballaven per als tallers, els administradors i els servents. La directora portava el títol de Sehpset “la venerable”, de les altres dones, les pertanyents a la noblesa tenien el de Ornat Reial.

Podeu buscar 7 diferències entre les dues pintures de ballarines egípcies? Marqueu les diferències a la reproducció linial i deseu el resultat.

Els escribes eren persones que sabien llegir, escriure i comptar. S’encarregaven d’escriure els documents oficials, i també de portar els comptes dels impostos reials i de les mercaderies que entraven i sortien dels magatzems del palau del faraó. Aquests funcionaris gaudien d’un gran prestigi i tenien una bona posició econòmica, perquè a Egipte només ells, els sacerdots i alguns nobles sabien llegir i escriure.

Contesteu al vostre dossier les preguntes següents:

  1. Què era la “Casa de la Vida”?
  2. Què era la “Casa Jeneret”?
  3. Què eren els escribes? A què es dedicaven?
  4. Quins serien els escribes en l’actualitat?
  5. Per què és important conservar el coneixement per a les futures generacions?
  6. Com eres les famílies egípcies?
  7. Quines conseqüències pot tenir educar els nois i noies d’una manera diferent segons el seu sexe?