En aquest espai us oferim un recull d’activitats i de recursos relacionats amb les ciències socials del nostre institut a 1r cicle de l’ESO. Entre tots el farem crèixer tant en quantitat con en la diversitat de les propostes que us presenta. I intentarem que en aquestes propostes pogueu ser autònoms i us adoneu que hi ha diverses formes d’aprendre i d’ensenyar i que tots podem sempre aprendre i ensenyar.

La majoria d’activitats són interactives… D’altres, però, us ofereixen propostes d’investigació i tenen un caràcter pràctic i manipulatiu. Serà el nostre taller de socials.