Antiga Biblioteca d’Alexandria, va ser en la seva època la més gran del món. Situada en la ciutat egípcia d’Alexandria, es creu que va ser creada al començament del segle III aC per Ptolomeu I Sòter i que va arribar a albergar fins a 700.000 volums.

biblioteca_Alexandria_actualUna nova Biblioteca, promoguda per la UNESCO, va ser inaugurada en l’any 2003 en la mateixa ciutat.

El nou edifici, situat a la vora de la mar, té la forma d’un llarg cilindre de 160 metres de diàmetre, tallat en biaix. Des de l’exterior és un immens semicercle que s’eleva del terra, homenatge a Ra, el déu Sol. La inclinació del sostre permet als nivells superiors de la biblioteca beneficiar-se de la il·luminació natural i d’atenuar els efectes de les ombres. La biblioteca es converteix així en un símbol que mostra l´obertura de la cultura a tots els éssers humans.

Contesta:

 1. Quants volums havia a l´Antiga Biblioteca d´Alexandria?……………………………..
 2. En quin segles es va crear l´Antiga Biblioteca d´Alexandria?………………………..
 3. Qui va impulsar la creació de l´Antiga Biblioteca d´Alexandria?…………………….
 4. Quina organització va promoure la nova Biblioteca d´Alexandria?………………….
 5. Quan va ser inaugurada la nova Biblioteca d´Alexandria?……………………………
 6. Quina forma té la nova Biblioteca d´Alexandria?………………………………………..
 7. A quin déu egipci ret homenatge la nova Biblioteca d´Alexandria?………………..
 8. Què simbolitza la nova Biblioteca d´Alexandria?………………………………………..

La destrucció de la Biblioteca és un dels més grans misteris de la civilització occidental. Al llarg dels segles va patir diferents intents de destrucció. El 47 aC, les tropes de Juli Cèsar incendien la flota d’Alexandria. El foc es va propagar al moll i va destruït una part de la biblioteca. Reconstruïda, va tornar a ser destruïda el 391, i també el 642 i el 645.

hipatiaUna de les víctimes de la intolerància a Alexandria va ser Hipàtia, la primera dona coneguda en fer una contribució substancial al desenvolupament de la matemàtica. Filla de Teó, matemàtic i cap del Museu d’Alexandria, va col·laborar en l’obra filosòfica i matemàtica del seu pare. Tant el seu pare com ella eren pagans. Vora l’any 400 Hipàtia era una autoritat en l’ensenyament de la matemàtica i la filosofia.

Els cristians d’aquella època acostumaven a identificar la ciència amb el paganisme encara que entre els alumnes i amistats d’Hipàtia també s’hi comptaven cristians preeminents. Tot i així, Hipàtia fou considerada una amenaça per alguns seguidors del cristianisme. Un dia fou sorpresa al carrer per fanàtics i la van atropellar amb un carro i la van matar probablement el 415.

Contesta:

 1. Quants intents de destrucció va patir l´Antiga Biblioteca d´Alexandria?………….
 2. Com creus tu que es pot destruir una biblioteca? ……………………………………..
 3. Qui era Hipàtia?…………………………………………………………………………………..
 4. Quin càrrec tenia el seu pare?………………………………………………………………..
 5. Per què va morir Hipàtia?………………………………………………………………………

Va ser un dels generals d’Alexandre, Ptolomeu I, que rebé Egipte en el repartiment que es va fer a la mort de l’emperador, el qui va donar l’impuls intelolectual i comercial a la futura grandesa d’Alexandria. Va fer construir un museu (el palau de les Muses), que allotjava una universitat, una acadèmia i la biblioteca (amb 700 000 volums estimats). Tot seguit demanà de cadascun dels països coneguts que li transmetessin obres de tota classe d’autors, que feia traduir al grec. Com que la ciutat era un port, demanà també a tots els vaixells que hi feien escala que permetessin que els llibres que duien a bord fossin copiats i traduïts. La còpia es retornava al vaixell, i l’original es guardava a la biblioteca!

A la sèrie Cosmos, Carl Sagan, ens explica com era aquesta Biblioteca:

Relaciona cada pregunta amb la resposta encertada seguint els comentaris de Carl Sagan a l´episodi de la Sèrie Cosmos

 1. ¿Cómo era Alejandría?
 2. ¿Qué quiere decir la palabra “cosmopolita”?
 3. ¿Qué quiere decir la palabra “Cosmos”?
 4. ¿Qué había cerca del vestíbulo?
 5. ¿A qué dios estaba consagrada la Biblioteca?
 6. ¿Cuántos libros contenía la biblioteca de Alejandría?
 7. ¿Qué afirmaba Aristarco de Samos?
 8. ¿Cuál fue el descubrimiento de Eratóstenes?
 9. ¿Qué hizo Hiparco?
 10. ¿Qué publicó Euclides?
 11. ¿Sobre qué trataban los textos que escribió Galeno?
 12. ¿Qué estudió Apolonio de Perga?
 13. ¿Qué investigó Eron de Alejandría?
 14. ¿Cómo se destruyó la Biblioteca de Alejandría?
 15. ¿Cuántos dramas hubo de Sófocles i cuantos han sobrevivido?

Alexandria va ser molt coneguda per la seva Biblioteca d’Alexandria i pel Far d’Alexandria, una de les 7 meravelles de l´Antiguitat.
El far d’Alexandria (també anomenat la torre de Faros) fou considerat una de les set meravelles del món.
Fou construït al segle III aC en època helolenística i va estar en funcionament durant molt de temps, fins que dos terratrèmols l’enderrocaren al segle XIV.
Era una torre que el rei egipci Ptolomeu Sòter va decidir construir per guiar els vaixells cap al port d’Alexandria i identificar la situació de la ciutat des de molt lluny; l’edifici es va acabar durant el regnat del seu fill, Ptolomeu II Filadelf. En va dirigir les obres l’arquitecte Sòstrat de Cnidos i es creu que mesurava 134 metres d’alt; en aquella època fou una de les estructures més altes aixecades per la mà de l’home.

Aquí teniu un vídeo que reconstrueix com podria ser el far d’Alexandria d’acord amb els creadors d’un vídeo joc:

Voleu conèixer quines eren les 7 meravelles del món antic?

Amb l´ajut de la informació d’aquesta entrada contesteu les preguntes següents:

 1. Quins van ser els dos símbols de la ciutat d´Alexandria?
 2. Qui monarca va ordenar la construcció del far d’Alexandria? Amb quin propòsit?
 3. Quina alçada feia el far d´Alexandria?
 4. Quines són les 7 meravelles de l´Antiguitat?
 5. Busqueu una imatge que representi alguna de les 7 meravelles del món antic.