Sintonitzem a través de la música

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Frere Jacques

Frère Jacques, frère Jacques
dormez vous? dormez vous?
Sonnez les matines, Sonnez les matines,
Ding, dang, dong, ding, dang, dong.

Traducció al català

Pare Jaume, pare Jaume
Que durmiu que durmiu
Toquen a matines toquen a matines
Ding dang dong, ding dang dong