Sintonitzem a través de la música

Altre lloc gestionat amb el WordPress

Varietats

En aquest apartat escriurem i penjarem reflexions i comentaris  sobre diverses qüestions relacionades amb la música que us aniré proposant. Es tracta de deixar-nos anar i buscar aquelles paraules que millor il.lustrin els nostres pensaments i sensacions.