Les clàssiques del Ribot

Altre lloc gestionat amb el WordPress

MÚSICA EN LLATÍ

Espai per a la música en llatí

TÍTOL
lletra i traducció Magnificat en RE Major de J.S.Bach
lletra i traducció Requiem de W.A.Mozart
lletra i traducció Ave Maria de Tomás Luís de Victoria
Ave Maria de Schubert
Ave Maria de Gounod
lletra i traducció Ave Verum Corpus de W.A.Mozart
lletra i traducció Locus Iste d’Anton Bruckner
lletra i traducció Fortuna Imperatrix Mundi (Carmina Burana) de Carl Orff
lletra i traducció Gloria d’Antonio Vivaldi
lletra i traducció Gaudeamus Igitur
lletra i traducció Adeste Fideles
Altres nadales en llatí