Ciutadania

19 maig 2011

Tangram. Una casa comuna

Filed under: Tangram — acaballe @ 17:33

oneworldQue vivim i que hem de viure en una casa comuna té conseqüències cada vegada més evidents. Tant positives com negatives. Ja sabem que aquest món global es mou bàsicament impulsat pel motor econòmic. Sense les necessitats d´expansió del capitalisme i el desenvolupament de les tecnologies (transport ràpid de mercaderies i comunicacions instantànies), aquest procés no hauria estat possible. Però avui tractarem les altres dimensions de la mundialització, ja que els canvis en les relacions econòmiques han comportat uns canvis polítics i culturals que han configurat el món com un sistema únic.

Cap on ens porta el procés imparable de la mundialització, pel que fa a la dimensió cultural i la identitat? Per moltes persones, l´acostament progressiu de totes les cultures genera un intercanvi que culminarà amb la consolidació d´una cultura universal comuna, resultat d´una mescla enriquidora. Des d´aquest punt de vista, la mundialització esta contribuint progressivament al reconeixement progressiu de la dignitat de les persones independentment de les diferències. Però també hi ha qui pensa que la conseqüència principal de la mundialització no és aquesta mescla enriquidora de les diferents cultures, sinó la imposició, per diversos mitjans, de la cultura dels països que han dirigit aquest procés. Cada cop es tendeix més a rebre les mateixes informacions, a veure les mateixes pelolícules i sèries, a suportar els mateixos anuncis publicitaris i a menjar els mateixos plats precuinats. Des d´aquest punt de vista, la cultura universal no es, doncs, aquesta mescla enriquidora per a tots els pobles, sinó una uniformització empobridora dirigida pels estats més influents que orienta els desitjos i la sensibilitat cap als productes que ens volen vendre. Per tant, segons aquesta visió, la mundialització, tal com s´està duent a terme avui dia, respon a una lògica mercantil i etnocèntrica.

El canvi polític per excel·lència de l´era global és la pèrdua progressiva de poder de decisió dels estats. La causa principal es el poder creixent de les empreses transnacionals i les grans corporacions economicofinanceres, que condicionen les polítiques dels estats d´una manera cada cop mes evident. Una de les conseqüències més importants que el món hagi esdevingut un sol sistema és la necessitat de crear organitzacions internacionals que regulin la interdependència entre els diferents països: ONU (Organització de les Nacions Unides), UNESCO (Organització Educacional, Científica i Cultural de les Nacions Unides), OIT (Organització Internacional del Treball), UNICEF (Fons de Nacions Unides per a la Infància), Tribunal Internacional de Justícia, Banc Mundial, FMI (Fons Monetari Internacional).

Tolerància o intolerància

Les maneres no només ens relacionen amb els altres, també manifesten actituds nostres que tenen a veure amb la nostra relació amb el món i que indiquen si és més o menys respectuosa. Completa el següent quadre que parla d’actituds irrespectuoses (intolerants) i respectuoses (tolerants):

El cavall sense genet

Has d’intentar cololocar les figures de manera que es vegi a ambdós genets muntant correctament un cavall al galop:

Tangram

El Tangram és un joc xinès molt antic, consistent a formar siluetes de figures amb la totalitat d’una sèrie de peces donades. Les figures formades han d’usar totes les peces sense encavalcar-les ni sobreposar-les. Podeu reproduir les imatges que us proposem a continuació?:

Powered by WordPress