Ciutadania

26 abril 2011

La vida als castells

Filed under: La vida als castells — acaballe @ 19:20

Els castells eren les residències dels nobles. Hi vivien juntament amb les seves famílies, servents, soldats i alguns artesans, sobretot ferrers. Des del castell controlaven les seves extenses terres o senyories, i també els pagesos agrupats en llogarets al peu de la fortalesa.
La vida al castell era monòtona. De tant en tant hi arribaven joglars i trobadors, que animaven les vetllades cantant i recitant poemes. Les dones no solien sortir del castell. Passaven el temps tenint cura dels fills petits i brodant.

Observa el castell i col·loca correctament  les seves parts: torre de l´homenatge, pati, fossat, pont llevadís, mirador, palissada, merlets, muralla, camí de ronda, ferreria, torrassa, barbacana.

a)    __ __ __ __             __ __ __ __ __ __ __ __

b)    __ __ __ __ __ __ __

c)    __ __ __ __ __ __ __

d)    __ __ __ __

e)    __ __ __ __ __  __ __ __

f)     __ __ __ __ __  __ __ __ __

g)    __ __ __ __ __ __

h)   __ __ __ __  __  __ __ __ __

i)     __ __ __ __ __             __ __           __´   __ __ __ __ __ __ __ __ __

j)      __ __ __ __          __ __         __ __ __ __  __

k)    __ __ __ __ __ __ __ __

l)     __ __ __ __ __  __ __

Uneix amb fletxes els termes següents:

Powered by WordPress