Ciutadania

5 abril 2011

El fet interconfessional

Filed under: El fet interconfessional — acaballe @ 17:07

Vivim en societats religioses plurals que demanen el diàleg interreligiós. Què vol dir “pluralitat religiosa”? Què és el diàleg interreligiós? Quines són les grans religions de l´actualitat i quins són les seves principals creences? Per què les persones necessiten tenir creences? De quin tipus són les creences religioses?

En aquesta unitat ens aproparem al fet religiós i reflexionarem sobre l´ecumenisme.  La paraula deriva del grec Oikoumene, el que significa “el món habitat”, i es va utilitzar en el passat, especialment a l’Imperi Romà. Avui en dia, la paraula es refereix a tota iniciativa que apunti a una major unitat o cooperació entre les confessions cristianes.

La recerca de la cooperació entre diferents religions, com entre les religions abrahàmiques: Judaisme, Cristianisme i Islam es diu diàleg interreligiós. Sabeu què són religions abrahàmiques? Quina relació hi pot haver entre el Judaisme, el Cristianisme i l´Islam? Més encara… Quina relació es pot establir entre aquestes religions i l´espiritualitat oriental?

Per tenir una visió general del fet interconfessional començarem amb la següent activitat jclic:


zonaClic – activitats – Las grandes religiones

Powered by WordPress