Ciutadania

10 desembre 2010

Sobre homes i dones

Filed under: Enigmes per ciutadania,Sobre homes i dones — acaballe @ 11:27

Quins canvis es produirien a la vostra vida en cas d´haver nascut amb un sexe diferent? Com afectaria això a la manera com us relacioneu amb els vostres amics i amigues, amb els vostres familiars? Tindríeu les mateixes aficions i punts de vista? Tindríeu les mateixes oportunitats d´estudiar i de treballar? El cert és que no triem el fet de néixer home o dona, igual que l´època o les condicions socials i econòmiques dels països on vivim, però també és cert que això influeix en molts sentits en les nostres vides, en allò que podem arribar a fer o a aprendre.

No toca ara parlar-ne de les diferències biològiques, sinó de les diferències que, al llarg de la història i en les diferents societats humanes, s´han associat als sexes, dels rols laborals i de les pautes de comportament i de personalitat diverses que s´han anomenat genere.

A diferència del sexe, que depèn enterament de la biologia, el gènere és una construcció social i cultural que canvia amb el temps i els espais i que pot ser modificada si l´entorn ho considera necessari. Per tant, quan es parla de les semblances i les diferències entre sexes, cal distingir el que és natural i biològic d´allò que és construcció social i cultural. I no oblidar que moltes dades biològiques estan culturitzades, de manera que al voltant de les diferències biològiques entre homes i dones, la societat reconeix un conjunt d´atributs i assigna uns rols que en molts casos han derivat en estereotips.

Els atributs són maneres de veure, sentir, pensar i viure d´acord amb el món d´allò que és femení i d´allò que és masculí. Per exemple, s´associa la sensibilitat i la debilitat a la feminitat i la força i la racionalitat a la masculinitat.

Els rols són la diversitat de tasques que una persona realitza en la societat. Els rols estan relacionats amb l´àmbit privat (família i llar), o amb l´àmbit públic (laboral o polític). Tradicionalment, els rols relacionats amb l´àmbit privat s´associen a la dona i els públics o l´home. Aquest rols socials s´adquireixen mitjançant un procés de socialització en el qual intervenen la família, l´escola, els amics, els mitjans de comunicació, els poders públics,…

Un estereotip és una idea que es fixa i es perpetua en funció de les característiques pròpies d´un sexe i de l´altre. Per exemple, les dones s´ocupen de la llar i els homes sustenten la família amb el seu treball.

Els estereotips són simplificacions, creences que estan influïdes per criteris culturals i de moments històrics passats, i que només se superen amb l´educació.

Avui us demanem que busqueu estereotips sobre dones i homes i que els pengeu al vostre espai del bloc.

Powered by WordPress