Ciutadania

17 octubre 2010

De màgia i de coherència

Filed under: De màgia i de coherència,Enigmes per ciutadania — acaballe @ 12:00

Sovint diem “això no és lògic” o fem servir expressions com “lògicament”,… La lògica s’ocupa de determinar quines formes d’inferència i de demostració són vàlides i quines no i, per tal de fer-ho, la noció central que estudia és la de conseqüència lògica.

Què és conseqüència lògica? D´una manera breu podem dir que quan es donen un conjunt de proposicions (anomenades premisses) i diem que d´elles se´n deriva una altra proposició (la conclusió), el que estem dient és que les premisses tenen com a conseqüència lògica la conclusió perquè aquesta se segueix de les premisses o que les premisses constitueixen una bona justificació per la conclusió, o que el raonament que comença amb les premisses i acaba amb la conclusió és lògicament vàlid. Per exemple, En Cobi té quatre potes és conseqüència lògica de Tots els gossos tenen quatre potes i de En Cobi és un gos. Per tant, entre les premisses i la conclusió hi ha relació de conseqüència lògica si, i només si, no és possible que les premisses siguin vertaderes i en canvi la conclusió sigui falsa.

Quan un mag presenta un espectacle i es proposa fer desaparèixer un objecte, les premisses del seu número són totes coherents, però d´elles se´n deriva una conclusió injustificable des d´un punt de vista lògic. Això és la màgia… Quan descobrim el truc el que fem es descobrir que la conclusió es conseqüència lògica de les premisses vistes ara des d´un punt de vista diferent.

Powered by WordPress