Ciutadania

6 octubre 2010

Atenció significa

Filed under: Atenció significa,Enigmes per ciutadania — acaballe @ 7:56

Contínuament ens demanen concentració… Focalitzar la nostra atenció cap a un punt per no perdre detall… Això no està malament, al contrari… Però no sempre és convenient. Avui tractarem el tema de l’atenció per veure si sempre és convenient. No hi haurà entre la dispersió (o falta de concentració) i la concentració, un punt intermig ple de possibilitats per descobrir allò nou? Com li podem dir a aquest punt intermig?

Pots comptar el número de pases?

Qui ho va fer?

Powered by WordPress