Ciutadania

20 novembre 2009

La casa de la Vida i la casa Jeneret

Filed under: La casa de la Vida i la casa Jeneret — acaballe @ 12:43

Casa de Vida (en egipci: Per Anj) era el nom donat a la institució existent en el Antic Egipte dedicada a l’ensenyament en el seu nivell més avançat, funcionant igualment com biblioteca, Fitxer i taller de còpia de manuscrits. Les Cases de Vida eren accessibles només als escribes i als sacerdots.

Els escribes que treballaven a les Cases de Vida prenien títols com a “Servidors de Ra” o “Seguidors de Ra”, el déu solar egipci, aquell que donava la vida; així, el títol estava associat a la idea que els escribes serien ells mateixos transmissors de vida. Les Cases de Vida es trobaven també associades a Osiris, déu del renaixement. Es creia que l’acte de copiar textos ajudaria al déu a renéixer tots els anys en el seu festival.

La Casa Jeneret era una dependència de la casa de la reina, on s’educaven les dames de la cort en molts aspectes, però sobretot s’instruïen en música i dansa, aprenent a tocar l’arpa, el llaüt, o la flauta. Les seves danses rituals i melodies apaivagaven a les divinitats i l’ambient d’harmonia alegrava tothom.
Una important activitat que es realitzaven a les escoles de la Casa Jeneret era la confecció de vestits, i elaboració d’útils de bellesa i condícia, doncs disposaven de tallers de terrisseria, teixits, i fusteria.
La jerarquia depenia de la Gran Esposa Reial, i tenia al seu càrrec als funcionaris que treballaven per als tallers, els administradors i els servents. La directora portava el títol de Sehpset “la venerable”, de les altres dones, les pertanyents a la noblesa tenien el de Ornat Reial.

Podeu buscar 7 diferències entre les dues pintures de ballarines egípcies? Marqueu les diferències a la reproducció linial i deseu el resultat.

Els escribes eren persones que sabien llegir, escriure i comptar. S´encarregaven d´escriure els documents oficials, i també de portar els comptes dels impostos reials i de les mercaderies que entraven i sortien dels magatzems del palau del faraó. Aquests funcionaris gaudien d´un gran prestigi i tenien una bona posició econòmica, perquè a Egipte només ells, els sacerdots i alguns nobles sabien llegir i escriure.

Quins serien els escribes en l´actualitat? Per què era tan important conservar el coneixement? Quin és el paper de l´escriptura i el càlcul per a la formació dels grans imperis? Per què l´educació sempre ha estat un patrimoni de les famílies poderoses? Totes aquestes preguntes demanen que ens apropem al nostre món actual i que mirem de respondre-les des de la perspectiva d´avui dia.

També parlarem de les relacions familiars sempre estan a la base de l´estructura de la societat. Abans com avui. Com són les famílies que existeixen en l´actualitat? Podeu comparar-les amb el que sabeu de les famílies egípcies?

Quines conseqüències pot tenir educar els nois i noies d´una manera diferent segons el seu sexe? Penseu que tothom ha de poder aspirar als mateixos càrrecs sense importar el sexe?

Powered by WordPress