Ciutadania

9 novembre 2010

La Biblioteca d´Alexandria

Filed under: Grècia i Alexandria,La biblioteca d'Alexandria — acaballe @ 20:30

Va ser un dels generals d’Alexandre, Ptolomeu I, que rebé Egipte en el repartiment que es va fer a la mort de l’emperador, el qui va donar l’impuls intelolectual i comercial a la futura grandesa d’Alexandria. Va fer construir un museu (el palau de les Muses), que allotjava una universitat, una acadèmia i la biblioteca (amb 700 000 volums estimats). Tot seguit demanà de cadascun dels països coneguts que li transmetessin obres de tota classe d’autors, que feia traduir al grec. Com que la ciutat era un port, demanà també a tots els vaixells que hi feien escala que permetessin que els llibres que duien a bord fossin copiats i traduïts. La còpia es retornava al vaixell, i l’original es guardava a la biblioteca!

A la sèrie Cosmos, Carl Sagan, ens explica com era aquesta Biblioteca:

8 novembre 2010

La destrucció de la Biblioteca

Filed under: Grècia i Alexandria,La biblioteca d'Alexandria — acaballe @ 19:07

Powered by WordPress