Ciutadania

13 novembre 2010

La societat grega

Filed under: Grècia i Alexandria,Las societat grega — acaballe @ 10:14

El model d’organització social es basava en la condició de ciutadà o no ciutadà de l’individu. També es tenia en compte si aquest era lliure o esclau i, evidentment, el seu grau de riquesa, el que determinava la seva posició social.

Classes socials lliures

  • Ciutadans o politai

Els ciutadans tenien plens drets civils. Ser ciutadà grec amb plens drets estava reservat a una elit no molt nombrosa que no suposava mai més d’una quarta part de la població total: fills barons de pare i mare lliures i nascuts a la polis de residència. Eren ells els únics capaços exercir una vida pública que els feia mereixedors d’estimació. Com a ciutadans de ple dret, tenien diversos tipus de responsabilitats amb l’Estat:

Militar: Integraven les files d’hoplites o de la cavalleria.
Polític: participaven en les magistratures, votant càrrecs o sent elegits per a elles.
Judicial: Havien exercir com a membres de diversos tribunals de justícia.
Social: contribuïen amb impostos especials al desenvolupament de certes cerimònies o festes de caràcter públic, litúrgies, etc.

El prendre part en els actes públics, assemblees, teatre, jocs, ritus i competicions era monopoli dels homes lliures (excepte rares excepcions) i objecte del seu màxim orgull: o s’era ciutadà o no s´era res. Per això, una de les sancions més comunes a Grècia era l’ostracisme, l’exili forçós o la atimíia, és a dir, la pèrdua dels drets civils que impedien a un ciutadà participar de la vida pública.

  • No ciutadans

Metecs: Amb aquest nom es designava a Atenes als estrangers assentats a la polis. Tot i ser lliures, no tenien drets de ciutadania. Eren immigrats que servien com hoplites o remers. Pagaven impostos especials. No obstant això, de vegades, a canvi de serveis especials, podien obtenir certs privilegis o càrrecs com els ciutadans.

Classes socials no lliures

  • Esclaus

El seu origen es remunta als efectes de la guerra (eren descendents dels vençuts), de la pirateria, de l’exposició de nens no desitjats o fins i tot provocats per l’impagament dels deutes contrets.
Com oficis podien exercir qualsevol. Hi havia esclaus treballant en la indústria, les mines, el comerç, dins de la casa, o al camp i els serveis públics.
Hi havia esclaus privats i públics. Els públics pertanyien a l’Estat, per al qual exercien diverses funcions. Vivien a casa amb la seva pròpia família.
En època de guerra eren reclutats per a la flota o per l’exèrcit.
No tenien drets civils, però participen en el culte públic. Podien comprar la seva llibertat o obtenir-la del seu amo, per múltiples circumstàncies.
El següent puzzle jigsawplanet us presenta un esquema de les classes socials a Atenes:

Powered by WordPress