Ciutadania

24 abril 2013

El Mercat Central de Sabadell

Filed under: Una mirada a la història — acaballe @ 8:18

Un dels edificis més emblemàtics de la ciutat de Sabadell és el conegut Mercat Central, es tracta d’un edifici obra de l’arquitecte municipal Josep Renom que es troba situat a la plaça del Mercat.

L’Ajuntament va encarregar  a Josep Renom el nou projecte de plaça del mercat en els terrenys del què s’havia anomenat Camp de la Sang. Així quye el 2 de març de 1927 es va presentar un avantprojecte  que  es va aprovar  el dia 28 del mateix mes. Va ser un projecte que es va desenvolupar amb rapidesa; el dia 2 de maig es va posar la primera pedra i les obres de construcció van finalitzar el 1930.

El Mercat Central té planta quadrada irregular, amb un nivell inferior destinat a allotjar les cambres i els magatzems (sota el qual hi ha ara, un aparcament), i un de superior, amb les parades de venda. En el projecte original es preveien diversos tipus de parades segons la seva especialització, però aquesta distribució s’ha anat perdent.

Són remarcables les entrades dels quatre punts d’accés, als vèrtexs, amb portes de grans dimensions amb escales d’alçada i disseny variable adaptades al desnivell del terreny.

En un dels xamfrans hi ha una cúpula que té estructura de fusta recolzada sobre una anella octogonal de murs d’obra i el dipòsit de l’aigua que hi ha a l’interior. És recoberta per un acabat de pissarra que és sustentat per quatre paraments verticals que formen un volum de planta rectangular.

La coberta de l’edifici té unes mesures mitjanes de 52,5 x 65 m i té una alçada al centre de la nau de 22 m que s’aconsegueix amb un complex sistema d’estructures metàl·liques.

El 2 de març del 2004 s’hi van dur a terme obres de rehabilitació per adaptar-lo als nous temps.

Si cliqueu AQUÍ tindreu accés a la pàgina web del Mercat.

 

Powered by WordPress