Vivim Junts. Materials per aprendre català

Làmines sobre activitats quotidianes

1. Ens presentem

2. Activitats quotidianes

3. Al bar. Al restaurant

4. La família

5. Els mesos i les estacions, els dies, les dates assenyalades…

6. Salut

7. Anem a comprar

8. Feines

9. Estudis

10. Casa i entorn

11. Llocs i transports

12. Les festes de nadal

13. Les disfresses

14. Conversa telefònica

15. Casa meva

16. Malalties

17. Parar taula

18. Trobar feina

19. Les vacances

20. Les institucions

21. Els viatges

22. Paisatge i clima

23. Els regals

Guia didàctica per a la utilització de les làmines Vivim junts

Làmines sobre carrers amb història

títol

títol

títol