Comencem

Comencem és un material que ofereix un conjunt d´activitats i propostes didàctiques per facilitar l´aprenentatge de la llengua catalana a l´alumnat nouvingut que s´acaba d´incorporar al nostre sistema educatiu.

1. La classe

2. L’escola i l’institut

3. El cos

4. Els vestits

5. La família

6. La casa

7. Les botigues

8. El menjar

9. Els animals

10. La ciutat

11. Els vehicles

12. Els oficis

Diccionari visual d´imatges