Jocs LIC

Jocs Lic és un conjunt de passatemps per reforçar l’aprenentatge del català a Primària i ESO: Jocs LIC. Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de Llengua i Cohesió social. Servei d’Ensenyament del Català: Barcelona, 2007.

Identificació personal i relacions familiars Ensenyament i Educació Estats físics i anímics d’una persona
T
Rutines diàries, temps lliure i entreteniment Habitatge i llocs de residència Compres, menjar i beure
T
Viatges i trasllats Diversitat lingüística i cultural Vol.1 Diversitat lingüística i cultural Vol.2
T
 Orientacions i solucions