11. Viatges

Al carrer

On vas i com hi vas?

Vaig de viatge

Viatges i vehicles

títol

Programes TIC per treballar el tema 11