07. Rutines diàries

A les vuit del matí em llevo

Accions

Ara i aquí

Clicar lletres de verbs

Clicar Síl·labes de Verbs

Clicar Verbs

Dies, mesos, estacions

Digues l’hora i el temps que fa

Digues què fa

El Rellotge

Els dies i els mesos de l´any

JClic de les accions

L´hora i el temps

Mesurem el temps

Quin temps fa?

Quina hora és?

Verbs i accions

Vocabulari d’accions

Quina hora és?

Les hores

Programes TIC per treballar el tema 7