03. Domini de la llengua

Activitats d’ortografia catalana

Activitats de llengua catalana

Adaptació d’activitats Babel. Català

El nom

Els accents

Estructuració de frases

L’Alfabet

L’Alfabet 2

La frase (1)

La frase enigmàtica

Les consonants

Les vocals

On és cada lletra?

Ordena la frase (1)

Ordena la frase (2)

Ordena la frase (3)

Ordena la frase (4)

Ordena la frase (5)

Ordena les frases (5)

Ordena les frases (6)

Ordenar frases

Les parts més importants de la frase

Separar i comptar síl·labes

Pronunciem

Morfologia

Programes TIC per treballar el tema3

Jocs

Moddle de Frases i dictats